Artikelnummer: 31003

*SUPERTite®, limborttagningsmedel. Säljs per 3 gram tub.

29 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Meddela mig när produkten finns i lager
Produktbeskrivning:

Tar bort Instant Super-lim och andra typer av lim från fingrar, kläder, etiketter eller andra ytor som det av misstag applicerats på. Acetonfri! Applicera en droppe på huden och lossa sakta. För kläder, lägg en vanlig vit pappershandduk på båda delarna, applicera några droppar och låt stå i några timmar. 

Applicera inte på huvud- eller halsområdet eller andra känsliga delar av kroppen. Undvik hudirritation efter användning genom att skölja med tvål och vatten området på huden som limmet och limborttagningsmedlet applicerades. 

Varning

                                                                                                     

  • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 
  • P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd 
  • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
  • P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp 


Recensioner
2017-06-01