Orange Ochre

En jordnära ton som överskrider gränserna mellan årstiderna