S-format lås eller länk

STEG 1

Kapa en 8 cm lång bit av 18GA eller 16GA wire med en avbitartång. Med hjälp av spetsen på en rundtång formar du en ca 2-3mm liten ögla i ena änden av wiren. Tips: För att skydda, undvika skador och avtryck på dina metallarbeten bör du använda dig av Tool Magic eller tänger med nylonkäftar.

STEG 2

Placera wiren på en cylinderform exempelvis en wire-wrap mandrel med en diameter av ca 7-8 mm med den lilla öglan vilandes uppåt precis ovanför cylinderformen. Böj wiren bort från dig och runt formen så att den bildar en krok, så kallad shepherd's hook.

 

STEG 3

Placera motsatt sida av wiren på cylinderformen så att den nyss formade kroken är i motsatt riktning av den första kroken, så att du skapar en S-form.

STEG 4

Avsluta med en liten cirkel på den återstående raka kvarvarande biten av wiren med samma rundtång som i steg 1.

STEG 4

Trimma överskottswire med avbitartång. Fäst 2 passande motringar i varsin ände av krokarna, se till att stänga till den ena kroken innan härdning om du tänkt använda den som ett lås.

 

TIPS: Att forma båda krokarna med hjälp av en cylinderform eller wire-wrap mandrel gör dem symmetrisk. Om du önskar en asymmetrisk form använd olika cylinderstorlekar.

STEG 6

Härda gärna ditt färdiga arbete! Detta gör du genom att hamra på metallen med en hammare. En bra idé är att använda flackjärn i kombination med gummiblock som underlag. Vill du undvika att din runda wire ska bli tillplattad kan du lägga ditt wirearbete mellan tex två lite tjockare läderbitar eller liknande när du härdar. Vill du däremot ha hamrad struktur, strukturerar du wiren med hjälp av hammaren. Till sist polera upp glansen på metallen med poleringsduk.