Nickel, kadmium och bly säkert

Nickel, kadmium och bly säkert

Alla metallprodukter i butiken är märkt med symbolen ”Nickelsäker” för att du ska känna dig säker på att produkten inte överskrider EU:s gemensamma gränsvärden för hur mycket nickel, kadmium och bly smyckesdelar och andra föremål som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden får avge.
EU:s gemensamma gränsvärden är
Bly 0,05 viktsprocent
Kadmium 0,01 viktsprocent
Nickel 0,5 µg/cm2/vecka