Nickelsäker

Nickelsäker

Alla metallprodukter i butiken är märkt med symbolen ”Nickelsäker” för att du ska känna dig säker på att produkten inte överskrider EU:s gemensamma gränsvärden för hur mycket nickel smyckesdelar och andra föremål som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden får avge.
EU:s gemensamma gränsvärden är 0.5 miljondels gram/cm2/vecka.