Nickelsäker, blyfri, kadmiumfri

Nickelsäker, blyfri, kadmiumfri

Alla metallprodukter i butiken är märkt med symbolen ”Nickelsäker” för att du ska känna dig säker på att produkten inte överskrider EU:s gemensamma gränsvärden för hur mycket nickel smyckesdelar och andra föremål som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden får avge.
EU:s gemensamma gränsvärden är 0.5 miljondels gram/cm2/vecka.

Dessutom är även våra produkter bly- och kadmiumfria enligt EU standard!