Nickelsäker, blyfri, kadmiumfri

Nickelsäker, blyfri, kadmiumfri

Vår ”Nickelsäker” symbol betyder att vi märker alla metallprodukter som vi säljer i butiken med symbolen för att du ska känna dig säker på att produkten inte överskrider EU:s gemensamma gränsvärden för hur mycket nickel smycken och andra föremål som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden får avge. Om gränsvärdet för nickel överskrids märker vi inte våra produkter med denna symbol. Symbolen kan utebli vid produkter som innehåller nickel och som är avsedd för andra ändamål så som väskdekorationer eller övrig dekoration.

Dessutom är även våra produkter bly- och kadmiumfria enligt EU standard!