Nickelsäker?

Nickelsäker?

Vår ”Nickelsäker” symbol betyder att vi märker alla metallprodukter som vi säljer i butiken med symbolen för att du ska känna dig säker på att produkten inte överskrider EU:s gemensamma gränsvärden för hur mycket nickel smycken och andra föremål som kommer i direkt och långvarig kontakt med huden får avge. Om gränsvärdet för nickel överskrids märker vi inte våra produkter med denna symbol. Symbolen kan utebli vid produkter som innehåller nickel och som är avsedd för andra ändamål så som väskdekorationer eller övrig dekoration.

Vill du själv testa dina metallprodukter? Ett sätt att ta reda på hur mycket nickel som avges är att använda sig av ett nickeltest bl.a. Chemo - NickelTest ™ Artikelnummer:
31014, som finns att köpa här i butiken. Om testet indikerar att mer nickel avges än vad som är tillåtet färgas bomullstopsen rosa/röd då får smycket inte säljas. Det räcker således inte med att varna om nickelavgivningen.